ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ) 
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ) 
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ) 
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ) (ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ) (ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ.)